В обятията на Балкана

Балкан  е старото име на най-дългата планина в България, дала име на Балканския полуостров. Тя пресича нашата страна от запад на изток и навлича чак в Черно море . Разделя България на северна и южна част. Тя пази исконно българския дух.  В северните склонове е сгушена старата столица на България – Велико Търново, Габрово – столицата на хумора и пестеливите хора. В южните склонове – долината на розите и тракийските царе. В красивата ни природа, богата на растителен и животински свят, в живописни склонове и рекички са скрити най-красивите кътчета на България, някои от които са съхранени като архитектурни резервати от епохата на Възраждането като Арбанаси, Жеравна, Боженци и най-големият етнографски център под открито небе Этър. Градовете Дряново, Трявна, Ловеч, Троян – родоначалници на майстори строители, художници, дърворезбари и иконописци.