Декларация за личните данни

Способы общения

 ДЕКЛАРАЦИЯ за СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ната …………………………………………………………………………………… 
                                              (име, презиме и фамилия на декларатора)

ЕГН: …………………………….. Адрес:………………………………………. Телефон:………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/на съм Туроператор „Даяна тур“ ООД с лицензия ТО и ТА №3996/28.01.2005 г да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС)   2016/679  на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г и изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с включването ми в пътуване с обща цена и за тази цел резервиране на билети и настаняване.

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • доброволния характер на предоставянето на данните;
  • правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

дата ………………….

гр. …………………….                                                      ДЕКЛАРАТОР:……………………


  • Личните данни на клиента ще се използват само и единствено за целите на организиране на пътуване с обща цена.
  • Достъп до тях има само оператора „Даяна тур“ и хотелите по програмата на мероприятието с цел регистрация на нощувки. Не се предоставя под никакъв предлог достъп до гореспоменатите данни на трети страни или лица.
                                                                                   Управител „Даяна тур“ ООД…………………………

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *