Декларация за личните данни

Уважаеми клиенти, във връзка с новите изисквания на Европейския съюз и в съответсвие на Директива  по Регламент (ЕС) 2016/679 за опазване на личните данни Ви информираме, че вашите лични данни, необходими за съставяне на списъци на групови пътувания, резервации на места за настаняване и/или самолетни, автобусни билети се съхраняват единствено за целите на организираните пътувания, почивки, екскурзии. Не се предоставят под никакъв предтекст на трети страни и се съхраняват до завърване на мероприятието, за което са били нужни. Информираното Ви съгласие за предоставяне на вашите лични данни удостоверявате със следната декларация:

 ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………………………                                                                             (име, презиме и фамилия на декларатора)

ЕГН: …………………………….. Адрес:…………………………….. Телефон:………………………

                                                                         ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен/на съм Туроператор „Даяна тур“ да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с резервиране на билети и настаняване

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • доброволния характер на предоставянето на данните;
  • правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

дата ………………….

гр. …………………….                                                      ДЕКЛАРАТОР:……………………

Декларация за личните данни

 ДЕКЛАРАЦИЯ за СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ната …………………………………………………………………………………… 
                                              (име, презиме и фамилия на декларатора)

ЕГН: …………………………….. Адрес:………………………………………. Телефон:………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/на съм Туроператор „Даяна тур“ ООД с лицензия ТО и ТА №3996/28.01.2005 г да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС)   2016/679  на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г и изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с включването ми в пътуване с обща цена и за тази цел резервиране на билети и настаняване.

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • доброволния характер на предоставянето на данните;
  • правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

дата ………………….

гр. …………………….                                                      ДЕКЛАРАТОР:……………………


  • Личните данни на клиента ще се използват само и единствено за целите на организиране на пътуване с обща цена.
  • Достъп до тях има само оператора „Даяна тур“ и хотелите по програмата на мероприятието с цел регистрация на нощувки. Не се предоставя под никакъв предлог достъп до гореспоменатите данни на трети страни или лица.
                                                                                   Управител „Даяна тур“ ООД…………………………

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *